Du thuyền 5* Ambassador thăm Vịnh Hạ Long trong ngày

1.450.000 

Khởi hành:
Thời gian: Từ 8h30 - 16h45
Phương tiện: Du thuyền 5*