Tour tham quan Vịnh Hạ Long trong ngày

440.000 

Khởi hành:
Thời gian: Từ 7h15 - 15h30
Phương tiện: Tàu thủy